Парти за твоя екип, организация или тиймбилдинг

Мистериозно парти с разследване на убийство

Мистериозните партита с разследване на убийство стават все по-популярен инструмент, използван от компаниите в световен мащаб, т.к. предлагат множество предимства, както за служителите, така и за екипите и организациите като цяло.  

Ние от Victima сме първи в България, които организираме Мистериозни партита с разследване на убийство за вашия екип и компания. Ние предлагаме както пълна организация на партито, така и възможност да го проведем по време на ваше фирмено събитие или тиймбилдинг. Има възможност и за закупуване на игра за до 37 човека с инструкции, така че ваш служител да може да организира играта. Играта е налична на български и английски език.

Мистериозните партита с разследване на убийство могат да се използват както за забавление и разтоварване, така и за справяне с множество аспекти на екипната динамика и развитието на индивидуалните умения в приятен и запомнящ се формат. Това е стратегия, която не само подобрява уменията, свързани с работата, но също така допринася за положителната фирмена култура.

Основни ползи и предимства на партитата

01

Подобрява комуникацията

Участието в нашите партита изисква членовете на екипа да комуникират ефективно, за да споделят улики и теории. Това подобрява вербалните и невербалните комуникационни умения

02

Повишава ангажираността

Забавният и увлекателен характер на нашите партита може значително да повиши ангажираността и удовлетвореността на екипа

03

Подобрява уменията за решаване на проблеми

Разрешаването на мистерия, което естествено развива и тества уменията за решаване на проблеми. Служителите и екипите използват умения за анализ на информация, критично  мислене, вземане на решения под натиск

04

Насърчава работата в екип

Нашите партита изискват участниците да работят заедно, за да разрешат мистерията. Това насърчава чувството за работа в екип и сътрудничество, тъй като успехът е невъзможен без всеки член на екипа да допринася

05

Подобрява уменията за решаване на проблеми

Разрешаването на мистерия, което естествено развива и тества уменията за решаване на проблеми. Служителите и екипите използват умения за анализ на информация, критично  мислене, вземане на решения под натиск

06

Идентифицира лидерски качества

По време на партитата често се появяват естествени лидери, които поемат отговорността за събиране на информация, делегиране на задачи и водене на дискусии. Това може да подпомогне разпознаването на лидерите в екипа

07

Насърчава креативността

Измислените и често сложни сценарии, представени в партитата, насърчават участниците да мислят креативно, за да разплетат причинно-следствените връзки и да разрешат мистерията

08

Понижаване на стреса

Мистериозните партита са чудесно средство за понижаване на стреса, тъй като позволяват на служителите да се отдръпнат от ежедневните проблеми и да се включат в умствено стимулираща, удовлетворяваща и забавна дейност

09

Възможност за опознаване

Мистериозните партита могат да бъдат и възможност за опознаване и подобряване на междуекипната комуникация, намаляване на силосите в организацията. Подобрява взаимодействието и ефективността между екипите

10

Идентифицира слабите и силните страни

По време на нашите партита могат да се идентифицират силни и слаби страни на служителите и/или екипа и в последствие да се набележат области и стъпки за подобряване

11

Екипната динамика и индивидуални служители

Мистериозните партита могат да се използват за наблюдение на екипната динамика, анализ на ролите в екипа, наблюдение на определени членове на екипа с цел извеждане на способности свързани с организация, комуникация, екипно взаимодействие, делегиране, анализиране, разрешаване на проблеми, авторитет и др.

Свържи се с нас, за да поговорим за парти!